Αγγελιες

 Arla Group:  Αναπτύσσονται Νέα Καινοτόμα Προγράμματα Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους.

Αναζητούνται: Νέοι -Νέες Επιστήμονες ( Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι, Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι,  Χημικοί, κλπ)., που να αναζητούν ” κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: kariera@arlagroup.gr   Ένδειξη: Αναγγελία Αποστομώσεων Μυοκτονιών.

Πηγή: http://www.arlagroup.gr/arla-group-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD/

Hygienichome :  Αναπτύσσονται Νέα Καινοτόμα Προγράμματα Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους

Αναζητούνται Νέοι -Νέες Επιστήμονες ( Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι ,  Βιολόγοι, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολόγοι Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι, κλπ)., που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

  • Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία και Αυτοκίνητο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: info@hygienichome.gr Ένδειξη: ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2016

Πηγή : http://hygienichome.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82-hygienichome-gr/

 

…. και για τα Επιδοτούμενα  Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

business-plan300x200Υποστηρίζουμε Επιστήμονες, Υγειονομικών και Περιβαλλοντολογικών εφαρμογών, που θέλουν να καταθέσουν φακέλους, για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με υλικό για το Επιχειρηματικό Πλάνο, μηχανολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση εφαρμογών, αλλά και υποστήριξη στην επιχειρησιακή του ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο 2104829839, 6932245887  ή να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: info@hygienichome.gr.

Πηγή: http://hygienichome.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82-hygienichome-gr/

Σχετικά Άρθρα

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.